8 maja 2008

Definjcja


1. Amerykański Departament Pracy definiuje zadania terapeuty zajęciowego:


Terapeuta zajęciowy pomaga klientom ulepszyć ich zdolność do działania w życiu i pracy. Terapeuci zaj. pracują z jednostkami które cierpią z powodu umysłowej, fizycznej, rozwojowej lub emocjonalnej kondycji. Terapeuci zaj. stosują właściwe metody leczenia aby pomóc dostarczyć, odzyskać albo utrzymać umiejętności życia codziennego i te związane z pracą swoich pacjentów. Terapeuta pomaga nie tylko ulepszyć proste funkcje motoryczne i umysłowe ale również kompensować ich całkowitą utratę. Celem jest pomoc klientom w uzyskaniu niezależności, produktywności i prowadzeniu satysfakcjonującego życia.

Terapeuci zajęciowi pomagają klientom w wykonywaniu wszelkich rodzajów aktywności, od używania komputera do dbałości o potrzeby dnia codziennego. Ćwiczenia fizyczne mogą być wykonywane dla wzrostu siły i sprawności, podczas kiedy inne aktywności mogą być wybierane do poprawienia ostrości widzenia albo zdolności rozpoznawania przedmiotów. Dla przykładu pacjent z utratą pamięci krótkotrwałej może być zachęcany do robienia listy na wypadek zapomnienia a osoba z zaburzeniami koordynacji może być uczestnikiem ćwiczeń podnoszących koordynacje wzrokowo-ruchową. Terapeuci zajęciowi używają również programów komputerowych aby pomóc klientom poprawić ich zdolność podejmowania decyzji, myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwiązywania problemów i zdolności percepcyjne takie jak pamięć, sekwencjonowanie i koordynacja -każda z nich ważna do niezależnego życia.

---------------------------------------------------------------------------------2. O formach terapii zajęciowej można przeczytać na Wikipedia .org :

Brak komentarzy: