1 maja 2014

Terapia zajęciowa w Danii

Terapeuta zajęciowy, który ukończył szkołę w Polsce  musi uzyskać duńską autoryzację aby móc używać  tytułu "terapeuta zajęciowy". Autoryzcję uzyskuję się wysyłając wymagane dokumenty do Danish Health and Medicines Authority. Tam dokumenty zostają rozpatrzone i dowiadujesz się czy spełniasz wymagania duńskiego systemu edukacji. Terapeuci którzy ukończyli policealne szkoły dla terapeutów zajęciowych autoryzacji nie otrzymają. Po za granicami Polski "terapeuta zajęciowy" to tytuł uzyskiwany tylko po conajmniej 3,5 letnich studiach wyższych. Ciekawe czy nasze 3 letnie licencjaty z terapii zajęciowej są rozpatrywane pozytywnie? Ponadto aby aplikować o uznanie wykształcenia należy zdać test językowy z języka duńskiego na poziomie 3. Kiedy dopełnisz tych formalności otrzymujesz czasową autoryzację i samemu musisz znaleźć miejsce praktyk. Praktyki trwają 6 miesięcy po czym pracodawca wystawia Ci opinię i jeżeli jest ona pozytywna otrzymujesz autoryzacje na czas nieokreśliony.

link do Danish Health and Medicines Authority

25 października 2008

Terapia Zajęciowa w Norwegii

Norwegia (liczba ludności 4,593,041)

W Norwegi jest 2,500 terapeutów zajęciowych z których większość należy do Norweskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zajęciowych. Kraj ten ma pięć 3-letnich uczelni gdzie można uzyskać tytuł bakałarza w siedmiu różnych specjalnościach. Wielu terapeutów zajęciowych w Norwegii po uzyskaniu dyplomu kontynuuje naukę na kierunkach podyplomowych.
90% norweskich terapeutów zajęciowych pracuje w publicznej służbie zdrowia, opiece sopłecznej lub szpitalach.

Strona internetowa Norweskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zajęciowych http://www.netf.no/

25 lipca 2008

Terapeuci zajęciowi w Irlandii.Jak podaje http://www.solvit.gov.pl/ SOLVIT jest internetową siecią rozwiązywania problemów, w ramach której Państwa Członkowskie UE współpracują dążąc do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej.

"Polska obywatelka posiadająca dyplom terapeuty zajęciowego chciała rozpocząć prace w Irlandii. Zwróciła się więc do instytucji właściwej, Irlandzkiego Stowarzyszenia Terapeutów Zajęciowych, z wnioskiem o uznanie jej kwalifikacji zawodowych. Instytucja odmówiła rozpatrzenia jej wniosku, gdyż zgodnie ze swoimi wewnętrznymi zasadami rozpatrywała tylko wnioski o uznanie dyplomów wydanych przez szkoły należące do Światowej Organizacji Terapeutów Zajęciowych W.F.O.T., a szkoła, która wydala polski dyplom, nie należała do tej organizacji. Wymóg stosowany przez irlandzki urząd był niezgodny z prawem wspólnotowym. Dzięki interwencji SOLVIT instytucja irlandzka przyjęła wniosek polskiej obywatelki do rozpatrzenia, co więcej, poinformowała, ze odtąd rozpatrywać będzie dalsze wnioski niezależnie od przynależności szkół do W.F.O.T. "

Oficjalna unijna strona internetowa SOLVIT:

19 czerwca 2008

Tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego w językach innych krajów

W czasach masowej migracji za lepszym jutrem warto poznać rynki pracy innych krajów pod kątem naszego wykształcenia. Poruszanie się po temacie ułatwi nam obcojęzyczne nazewnictwo. Bez znajomości języka z pewnością wylądujemy na przysłowiowym "zmywaku" ale nic nie stoi na przeszkodzie aby postawić sobie za cel powrót do zawodu. Zaczniesz od nauki języka, dowiesz się jakie wykształcenie jest konieczne i jakie wymagania stawia przed terapeutą zajęciowym kraj do którego przyjechałeś. Krok po kroku, powoli ale systematycznie będziesz dążył do podniesienia swojej pozycji zawodowej. Znajdziesz kilka godzin wolontariatu, żeby nie wypaść z obiegu, nie stracić kontaktu z zawodem, mieć kontakt z żywym językiem. Może kiedyś wrócisz do Polski bogatszy o nowe doświadczenia a może większość z nas wróci i będzie nam się żyło lepiej bo każdy z nas przywiezie to co najlepsze ze sobą: szersze horyzonty, nowe doświadczenia, nowoczesne metody pracy, pieniądze, znajomość języka obcego i nowe marzenia.Wielka Brytania - Occupational Therapist

Szwajcaria - Ergoterapeutin HF,
Ergotherapie FH

Szwecja - Arbetsterapeut,
Occupational Therapist

Słowenia - diplomirani delovni terapevt,
bachelor in occupational therapy

Serbia - Radni Terapeut

Portugalia - Terapeuta Ocupacional

Norwegia - Ergoterapeut,
Occupational therapist

Holandia - Ergotherapeut

Malta - Occupational Therapist

Luksemburg - ergothérapeute,
occupational therapist

Litwa - Ergoterapeits,
Ergotherapist

Włochy - Terapista Occupazionale

Irlandia - Occupational Therapist

Islandia -Occupational therapist
juþjálfi (idjuthjalfi)

Węgry - Rehabilitation occupational therapistrehabilitációs foglalkoztató terapeuta” (RFT);
ergotherapistergoterapeuta także w użyciu

Grecja - Ergotherapist / εργοθεραπευτής

Niemcy - Ergotherapeut / Ergotherapeutin

Francja - Ergothérapeute

Finlandia -Toimintaterapeutti / Ergoterapeut

Dania - Ergoterapeut